(R12) I-M.PHARM II-SEMESTER EXTERNAL EXAM TIMETABLE

(R12) I-M.TECH II-SEMESTER EXTERNAL EXAM TIMETABLE

(R12)I -M.PHARMACY I -Semester Supplementary External SCHEDULE

(R12)I-M.TECH I-SemesterSupplementary External Schedule

(R14) I-M.TECH- I-SEMESTER EXTERNAL EXAM TIMETABLE

(R14)I -M.PHARMACY I -Semester Supplementary External SCHEDULE